rychloobrátková prototypová výroba plošných spojů

CZK EUR

Jak orientovat data

Definice pojmů

Existují jen dvě možnosti jak se na data díváme. Pohledem ze strany spojů nebo pohledem ze strany součástek. To jsou vždy pohledy na hotovou desku, žádné zrcadlení. Návrhové programy zobrazují z pohledu součástek (všechny vrstvy), pokud to váš program nedělá, tak ho zahoďte.
Návrhové programy vždy zobrazují desku (a všechny vrstvy) ze strany součástek.

Příklad

Ukázka zobrazuje jednostrannou desku v návrhové programu, která má pro názornost texty i v TOP vrstvě. Pohled při návrhu je ze strany součástek a na spodní vrstvu se díváme skrze průhledný materiál PCB (modré spoje).
Pokud je návrh v pořádku, musí být během návrhu texty pro stranu spojů nečitelné a pro stranu součástek musí být čitelné.

Posíláte-li data z návrhového programu (brd, kicad, lay), orientace dat je jasně dána a výsledek bude přesně jak ukazuje příklad výše.

Jaké podklady pro výrobu posílat

 • 1. mám data v návrhovém programu

  Nekomplikujte život sobě ani mě, pošlete rovnou návrh (brd, kicad_pcb, lay atd).
  Orientace dat je jasná a přesně definovaná v návrhovém programu.
  Potřebné výstupy se generují před dokončením objednávky, věnujte pozornost hotovým náhledům.
  Nezapomeňte v návrhu nakreslit okraj desky tloušťkou 0.25mm. Okraj bude ubroušen.
  Vrtání je vždy použito z návrhu.

 • 2. mám Gerber

  Gerber vrstvy jsou promítány vždy ze strany součástek. Pokud nebude soubor jednoznačně pojmenován, nelze korektně určit orientaci.
  Systém rozumí těmto pojmenováním:
  Gerber + vrtání - pojmenování vrstev, origin a zpracování dat

  Gerber data vždy posílejte bez offsetu, v pozitivních souřadnicích, 1:1, všechny vrstvy stejně formátované a orientované.
  Vrtací data ideálně ve formátu INCH;LZ;2:5 a sloučit plátované a neplátované otvory. Velikost otvorů je vždy finální.
  I pro nevrtané desky posílejte vrtací data pokud chcete mít plošky s dírkou pro vedení vrtáku.
  Okraj může být součástí BOTTOM a TOP vrstvy nebo jako samostatný gerber soubor.

  Pokud automatický náhled nezobrazí gerber data korektně, máte data chybná a desku z nich nezvládnu vyrobit.

 • 3. mám pouze obrázek

  Pravidlo první: "texty budou čitelné" a pravidlo druhé: "To co vidím na monitoru, tak bude vypadat výsledná deska".
  Pokud jsou tyto pravidla v kolizi, přednost má čitelnost textu
  U oboustranných desek bude jednoznačně vyznačeno, která strana je TOP a BOTTOM (nebo jakou mají data orientaci pro jednotlivé vrstvy, ideálně tedy textem na pcb).
  Rozměry desky vždy uvádějte a pokud není naprosto zřejmé, které rozměry jsou myšleny, vždy uveďte upřesnění v poznámce. Já o vašem návrhu nic nevím, mohu tedy nesprávně definovat rozměr.
  Nelze k těmto datům dodat vrtání v excellonu. Je možná pouze optická detekce.
  V návrhu nesmí chybět okraj desky čárou právě 0.25mm. Při nedodržení může dojít k chybné detekci okrajů desky, změně rozměrů nebo poměru stran.

 • 4. mám pouze pdf nebo jiné vektory

  Platí to samé jako u obrázků. Návrh nekótujte, rozměry nastavte v objednávce.


Příklady výroby z obrázku

Zadaní: jednostranná deska 40x41mm.
Analýza: pohled ze strany spojů. Text jednoznačně určuje orientaci, rozměry budou brány k okrajovým čarám

Zadaní: dvoustranná deska, rozměr asi 35x90.
Analýza: pohledy jsou jednoznačně popsány, orientaci se řídí textem. Rozměry bude zkontrolován na rastr 2,54mm a případně upraven tak, aby odpovídal.

Zadaní: jednostranná deska 35x90mm.
Analýza: text chybí, orientace je tedy "to co vidím na monitoru, tak bude vypadat deska při pohledu na měd". Rozměry dle okraje.

Zadaní: jednostranná deska 35x90mm, pohled na stranu spojů.
Analýza: desku nelze vrtat. Orientace textu neodpovídá pravidlům. Desku nelze pustit do výroby. Má být deska zrcadlena pro čitelný text nebo se jedná o pohled ze strany součástek?

nákupní košík


košík je prázdný
začít s objednávkou

Tomáš Hájek
IČ: 87420155
neplátce DPH

Telefon
+420 777 318 898

Email

spamy hlásím na ÚOOÚ

Bankovní spojení CZ
787420155/2010

Bankovní spojení SK
CZ2120100000000787420200
FIOBCZPPXXX